De werken die ik in opdracht maak, voer ik uit in acryl, tenzij anders gewenst is. Omdat een opdracht specifiek is, vindt er altijd overleg plaats, eventueel aan de hand van schetsvoorstellen, om een en ander op elkaar af te stemmen.